Adres

Hogestraat 92-98
8830 Hooglede

051 20 40 72
info@bossudecor.be

Disclaimer

Gebruik van deze site, te weten www.bossu-decor.be, is gebonden aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker met onderstaande voorwaarden instemt.

De site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de bezoeker over de projecten en activiteiten van Bossu Decor. En ondanks het feit dat Bossu Decor, haar management en producent van de site uiterste zorgvuldigheid betrachten bij de ontwikkeling en het beheer van deze site, geven zij geen garanties met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie op de site en zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Voorts houden Bossu Decor en haar management zich het recht voor om eventuele fouten in soort- formaat of prijsaanduidingen te corrigeren op ieder door hen te bepalen tijdstip. Deze correcties kunnen u derhalve ook telefonisch, per e-mail of ander communicatiemiddel bereiken, zowel voor als na eventuele opdrachten.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wordt dan ook uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen, nu of in de toekomst op de site geplaatst, die geen eigendom van Bossu Decor of haar / zijn management zijn, zijn slechts opgenomen ter informatie. Bossu Decor noch haar /zijn management zijn derhalve verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites of bronnen.

Bossu Decor, haar management en producent van de site aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen.